Nadere toelichting:

Om aan de AVG te voldoen, hebben wij hiervoor de benodigde overeenkomst(en) voor jou opgesteld.

Baatout Training Center B.V.B.A. en Alpha Maximus B.V. verwerkt persoonsgegevens over jou doordat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt.

Het betreft de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam;
  • adresgegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres; en
  • overige persoonsgegevens die jij actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Baatout Training Center B.V.B.A. en Alpha Maximus B.V.

 

  • verwerkt jouw persoonsgegevens om diensten aan jou te leveren en voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
  • zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
  • verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  • blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
  • gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar

brievenbus@baatout.com

we zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Baatout Training Center B.V.B.A. en Alpha Maximus B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via brievenbus@baatout.com

 

© 2021 by Baatout Training Center B.V.B.A. en Alpha Maximus B.V.